Aanbod

Van hart tot hart

Met mijn onderneming ‘Rouw en Ritueelbegeleiding BART’ ben ik niet alleen Ritueelbegeleider bij Afscheid maar begeleid ik ook mensen die een verlies hebben geleden en rouwen. Mijn eigen ervaring speelt daarbij een belangrijke rol.

Vanaf 1980 tot 2008 was ik werkzaam als A-verpleegkundige. In 1985 ontving ik de dialyse-aantekening in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Tot 1992 werkte ik in Enschede met chronische dialysepatiënten die heftige verliezen meemaakten, denk daarbij aan afscheid nemen van een gezond lichaam, een uitstekende baan tot goede relaties.

Na die tijd kwam ik in de terminale thuiszorg terecht in Almelo. Ik kwam in contact met families waarvan één gezinslid vanwege een aflatende gezondheid veel moest inleveren. Dat ik heel dichtbij mocht komen maakte me dankbaar. Ik mocht van hen leren.

In 2007 veranderde ik van baan. Ik ging werken in een hospice in Hengelo. Helaas moest ik dit na een jaar opgeven vanwege rugklachten. Dat ervoer ik als een groot verlies. Ik oefende mijn vak met liefde uit.

In 2012 hervatte ik mijn werkzaamheden. Nu als Ritueelbegeleider bij Afscheid.
Na mijn baan als verpleegkundige in de terminale zorg en na het overlijden van Bart, mijn ouders en schoonouders kwam ik erachter dat mensen dikwijls hunkeren naar rouwbegeleiding. Dat betekent voor mij: stil zijn, luisteren en erkennen!

Ik hoor geregeld dat mensen het gevoel hebben mij al heel lang te kennen, ondanks dat er slechts een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden. Misschien heeft het te maken met het feit dat ik een mensenmens ben.

Kinderen

Doordat kinderen zeer confronterend kunnen zijn, dagen ze je op die manier uit om zelf de confrontatie aan te gaan het rouwproces te doorleven. Door hun puurheid, spontaniteit en openheid openen ze de harten van mensen om hen heen. Gevoelens die je voor hen denkt te kunnen verbergen, zijn voor hen meer dan zichtbaar. Als je dit onder ogen wilt zien en bespreekbaar kunt maken, voelen zij een veilige basis waarop ze hun eigen verdriet mogen tonen.

Kinderen zijn een onmisbaar onderdeel rondom een afscheid en kunnen daarom ook op hun eigen unieke wijze erbij betrokken worden. Hier streef ik naar.
Mocht het echter zo zijn dat een kind rouwbegeleiding nodig heeft bespreken we samen de mogelijkheden die ik daarbij te bieden heb.

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt met de door mij ontwikkelde ‘Troostkast’.
Voor meer informatie over mijn manier van werken met het kind, zie ‘Werkwijze Nazorg Kinderen’.

Adolescenten en Jongvolwassenen

Kwetsbaar. Kwetsbaar zijn kinderen, is de jeugd en zijn jongeren. Stoer zijn ze ook. Maar ook zo transparant! Laten we niet vergeten dat ook bij hen de pijn van het verlies hun hart doorboort. Ook zij verdienen aandacht ondanks dat ze er niet om vragen.

Ik bied hen een goed gesprek, dit kan (via een spel) aan de keukentafel of tijdens een wandeling, waar tranen mogen stromen. Daarbij geef ik raad daar waar het nodig is en samen zoeken we naar antwoorden op vragen die hen bezig houden, zodat ze de draad weer op kunnen pakken.

Gezin

Rondom het moment dat er iemand in het gezin gaat sterven of is gestorven wil ik er met heel mijn hart voor hen zijn. Het verdriet is onbeschrijfelijk groot. Ieder gezinslid gaat anders om met verdriet of een verliessituatie en dan kan het fijn zijn met iemand te praten buiten het gezin.

Tijdens de kennismaking, dat kan in eigen woonomgeving zijn, bespreken we wat ik voor u kan betekenen. Ik bied begeleiding en ondersteuning op maat: individueel of voor het gehele gezin en dat met behulp van symbolen en rituelen. Samen zetten we de eerste stappen op weg die het gezin moet gaan met of zonder de geliefde persoon waar ze afscheid van gaan nemen of al moeten missen.

Ouders van een overleden kind

Rouw kan zo rauw voelen en dan rauw met a u, het is een hartverscheurende emotie.
Dat verdriet, dat diepe, onzegbare verdriet, is het zusje van de liefde.
Je zou ook kunnen zeggen dat rouw de prijs is die je voor liefde betaalt: het is houden van.

Wanneer je kind overlijdt krimpt je hart en voel je een ondraaglijke pijn in je hele lijf.
Wanneer je kind overlijdt, sta je stil, bent verbijsterd, verlamd van pijn en schrik.
Je kunt niet meer voor- of achteruit.
Niet meer terug, omdat de dood onherroepelijk is.
Niet meer verder, omdat het leven alleen lijkt door te gaan voor anderen.
Alle zekerheden zijn onzekerheden geworden, behalve die ene, die definitieve, die niet te omvatten waarheid. Dood.

Natuurlijk, jij leeft verder. ‘Het leven gaat door…….’
Je begrijpt alleen, erg alleen…… absoluut niet waarom?
Je rouwt en je bent ontroostbaar, je bent zó enorm verdrietig!
Als ervaringsdeskundige ‘wandel’ ik graag een stukje met u mee, dit vanuit mijn hart en met heel veel liefde.

‘Stil zal ik zijn’, tevens bied ik een luisterend oor en erken waardoor ouders zich begrepen voelen en hierdoor de kracht vinden om grip te krijgen op de nieuwe situatie.

Volwassenen

Het is fijn dat wanneer iemand rouwt zorg mag ontvangen van familie, vrienden of noabers (buren). Maar, wanneer deze zorg niet of nauwelijks voorhanden is bied ik die zorg van hart tot hart. Ik zorg op een professionele, doch persoonlijke en hartelijke manier.

  • Wanneer volwassen kinderen hun vader of moeder (oom of tante) vanwege afstand of werkdruk te weinig kunnen ondersteunen bied ik een flexibel traject aan, gericht op de persoonlijke behoefte.
  • Indien de opdracht gegeven wordt en indien nodig bestaat de mogelijkheid een verslag te ontvangen van de bezoeken.

Scholen

Workshop ‘Kinderen in Rouw’ voor leerkrachten basis- of middelbaar onderwijs.
Ik bied workshops voor leerkrachten, geef mijn kennis door zodat deze hun leerlingen beter kunnen begrijpen en inspelen op het kind dat rouwt.

We praten over de signalen en problemen dat een kind laat zien en waar de leerkracht op kan letten. Denk daarbij aan concentratieproblemen, gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid, het uiten van woede, verdriet, schuldgevoelens, stemmingswisselingen, depressieve klachten of lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.

Tijdens deze anderhalf uur durende interactieve workshop worden er vragen behandeld op allerlei wijze. Naast het theoretische gedeelte is er aandacht voor creatieve opdrachten die bestaan uit symbolen en rituelen.
Een leerkracht kan daarna het kind in een dergelijke situatie op een begripvolle en empathische manier benaderen.

Workshop ‘Overlijden & Rouw in het werkveld….. en dan?’ voor studenten die middelbaar of hoger onderwijs volgen (SPH en Verpleegkunde).

Ik bied workshops voor studenten die in het werkveld te maken krijgen met het overlijden van cliënten of patiënten. Gedurende deze twee uur durende interactieve workshop geef ik mijn kennis door. Ik weet hoe belangrijk het is om af en toe ‘stil te staan’ en ervaringen uit te wisselen wanneer je betrokken wordt of bent bij leed of verdriet op de werkvloer.

Belangrijk zijn de handvatten die tijdens deze workshop worden aangereikt: ‘Maak je rugzak niet voller, maar leeg hem door er over te praten!’.