Werkwijze nazorg kinderen

Na telefonisch contact waar ik met oprechte aandacht luister naar uw verhaal kunnen we een afspraak maken om elkaar te ontmoeten. Bij het eerste samenzijn kunt u als ouder of verzorger (een korte tijd) aanwezig zijn, om ook voor u een beeld te krijgen hoe mijn manier van werken is.

Nazorg kinderen

Tijdens de begeleiding wordt er gewerkt met de door mij ontwikkelde ‘Troostkast’.

Daarnaast maak ik gebruik van weloverwogen en zorgvuldig gekozen spellen en creatieve middelen, zoals knutselen, tekenen, schrijven en muziek. Op die manier wordt een kind aangespoord om onverwerkte en vaak onbesproken gevoelens bespreekbaar te maken.

Het geheel van de handelingen is gericht op het ondersteunen van het verdriet dat het kind heeft en op deze wijze leren dat deze gevoelens er mogen zijn en dat er over gepraat mag en moet worden.

Spelenderwijs begint het proces tot verwerken van emoties waar het kind in eerste instantie geen raad mee wist.

‘Ik ben verdrietig – thema dood’

‘Ik ben verdrietig – thema dood’ is werkmateriaal voor kinderen vanaf 3 t/m 8 jaar. Het is een drempelverlagende wijze om te ‘leren’ praten over de dood en verlies.

Het product kan ingezet worden als er daadwerkelijk een verlies heeft plaatsgevonden, maar kan ook heel goed gebruikt worden om voorlichting te geven als er nog geen emoties en verdriet spelen bij het kind of binnen de groep.

Het is mogelijk om een afspraak te maken met mij zodat ik met u, uw kinderen of leerlingen in gesprek ga en ze begeleidt met behulp van dit materiaal. Zo breng ik dit thema, dat nog te vaak ervaren wordt als moeilijk, op een toegankelijke manier bij de kinderen onder de aandacht. Op spelende wijze vertel ik over de uitvaart en over de dood. Het product is een initiatief van José Janssen – Praktijk Verloren Verleden.

‘De Land-in-Rouwvlag’

Verdriet wil je delen en ‘Samen verwerken geeft Troost.’
Wanneer we collectief geraakt zijn willen we dat laten zien, maar hoe doen we dat?
We willen meer doen dan de vlag half stok hangen.
Daarom zijn wij blij met het initiatief van de Land-in-Rouwvlag. Het maakt rouw zichtbaar. En door het zichtbaar te maken brengt het aan de ene kant eenheid terwijl het ruimte laat voor individualisme.

Deze vlag is in Nederland erkend als een krachtig herkenbaar, waardig en internationaal symbool, waarmee je duidelijk laat zien, dat er iets gebeurd is, waarbij een onderdeel van een leefgemeenschap, bv een dorp, straat of school in rouw is. Tevens levert deze vlag een positieve bijdrage aan de individuele rouwverwerking en daarmee aan de hele maatschappij.

De Land-in-Rouwvlag mag altijd gehesen worden wanneer daar behoefte aan is. Het kan steun en kracht bieden wanneer er rouw is of wanneer er herdacht wordt. Ik kan u deze vlag te leen aanbieden en ben u graag van dienst bij het vormgeven van een afscheid of herdenking waarbij de Land-in-rouwvlag ingezet wordt.