Over mij

Jolanda Geerlink – Kuipers

Mijn naam is Jolanda Geerlink – Kuipers, geboren en getogen in 1962 in het Twentse Tilligte. Ik ben gehuwd met Theo en samen zijn wij de ouders van vijf geweldige kinderen. Eén van onze dierbaarste ‘bezitten’ zijn we helaas verloren. Dat is onze zoon Bart. Bart kreeg tijdens zijn tweede levensjaar leukemie en na een strijd van achttien maanden overleed hij op bijna vierjarige leeftijd, in het millenniumjaar 2000.

De dood en het daarbij onvermijdelijke afscheid nemen intrigeerde mij steeds meer. Dit had beslist te maken met mijn jarenlange ervaring als verpleegkundige in de terminale zorg. Na het overlijden echter van onze zoon en broer Bart besloot ik om mijn gevoel en roeping uit te diepen. Ik besloot de post-HBO-opleiding Ritueel Begeleiden bij Afscheid bij Het Moment te volgen.

Door de jaren heen merkte ik dat er veel behoefte is aan emotionele en praktische zorg rondom rouw en afscheid. Ik besloot om me -naast Ritueelbegeleider bij Afscheid- in te gaan zetten voor de zorg en begeleiding van mensen. En dan met name voor kinderen en jong volwassenen, die rouwen.

Bart

De naam ‘Rouw & Ritueelbegeleiding BART’ draag ik uiteraard met trots op aan onze overleden zoon en broer. De letters staan voor: ‘Begeleiding bij Afscheid en Rouw in Twente’.

Het geeft me een goed en blij gevoel om mensen vanuit mijn hart te mogen begeleiden. Ik luister, voel, schrijf, spreek, troost, geef en deel. Kortom, zo presenteer ik mij en transformeer ik datgene wat op mijn pad is gekomen tot de kroon op mijn leven.

Winterkoning

Rondom de ziekte en het overlijden van Bart speelde de winterkoning plots een belangrijke rol. Hij liet zich regelmatig, op de meest onverwachte momenten zien en kwetterde er vrolijk en onbevangen op los. Nog steeds komt deze kleine vogel regelmatig op mijn pad bij obstakels en kantelpunten. Maar tevens op vreugdevolle momenten in mijn leven.
De kracht die van deze symboliek uitgaat gun ik ook anderen.
De winterkoning gaf mij toen, maar ook nu en in de toekomst kracht om door te gaan.