Ritueelbegeleiding

Ritueelbegeleiding voor en tijdens de uitvaart

Wanneer een geliefd persoon is overleden is het mogelijk dat de uitvaartbegeleider contact met me opneemt indien de nabestaanden dat wensen. Als mensen niet meer naar de kerk gaan wordt in plaats van een pastoor of dominee regelmatig een ritueelbegeleider ingeschakeld.

De locatie waar de afscheidsviering plaatsvindt is niet gebonden aan een kerk of crematorium. De entourage moet passen bij de overledene en de nabestaanden. Dat kan in een aula, een theaterzaal, een gedeelte van de boerderij, uw huiskamer, de tuin of een andere voor u bijzondere plaats. Dit maakt het afscheid vertrouwd en nog specialer. Nabestaanden kunnen mij uiteraard ook rechtstreeks benaderen zonder tussenkomst van de uitvaartbegeleider.

“Ik werk vanuit mijn hart”. Bovenstaand hart, een prachtig symbool, gebruikte ik destijds tijdens mijn openingsritueel bij ‘Het Moment’.
Een roos, wordt ook wel de koningin onder de bloemen genoemd. Onze moeder was de koningin binnen onze familie. Ze moedigde en stuurde ons op een geweldige wijze aan. Ze vertegenwoordigde ons gezin en zorgde dat we samen bleven.

Verbondenheid

Na de kennismaking bespreken we samen hoe we aan de afscheidsplechtigheid vorm, inhoud, sfeer en betekenis gaan geven. Gezamenlijk wordt gezocht naar passende muziek, teksten, rituelen en symbolen.

Een ritueel kan bestaan uit woorden, een handeling of beelden. Hiermee geeft men uiting aan gevoelens. Dit schept verbondenheid. Het gesprek dat tot stand komt leidt tot het gezamenlijk kiezen van het persoonlijk symbool. Dit kan een centrale rol spelen tijdens de afscheidsplechtigheid.

Een voorbeeld hiervan zijn bloemen waar de overledene van hield. Een roos, een ontluikende lelie of prachtige veldbloemen kunnen als persoonlijke symbolen fungeren.

Laat kinderen bijvoorbeeld ieder een bloem op de kist leggen en tijdens dit ritueel een tekst uitspreken, passend bij de overledene.

Ondersteuning

Het liefst laat ik u actief deelnemen aan de afscheidsplechtigheid.
Wanneer u het liever uit handen geeft vanwege hevige emoties of om welke reden dan ook, dan ondersteun ik u van harte of ik neem ik het van u over. Het komt voor dat de meningen van nabestaanden verdeeld zijn omdat men verschillend denkt. In dat geval bemiddel ik en verbind ik met respéct voor ieders mening, levensbeschouwing of geloof.

Tijdens de dagen voor de uitvaart ben ik er voor u. U kunt met al uw vragen bij me terecht. Het is mijn doel om samen met u ervoor te zorgen dat de afscheidsplechtigheid een onvergetelijke herinnering wordt.

Een uniek mens

Zeer regelmatig vragen nabestaanden mij een levensverhaal te schrijven en uit te spreken tijdens de afscheidsplechtigheid. Dit is altijd mogelijk mits ik de gelegenheid krijg met hart en ziel te mogen luisteren naar uw verhaal. Bovendien vind ik het belangrijk dat iedereen bij het afscheid betrokken wordt. Alle personen, van jong tot oud, worden door mij gezien en gehoord.

Het is mooi en goed kinderen tévens een rol te laten spelen. Samen brengen we in beeld hoe de overledene in het leven stond en hoe de direct betrokkenen hem of haar willen gedenken. Op deze wijze wordt mij duidelijk wie die unieke mens was waaruit een passend en persoonlijk levensverhaal voortvloeit.

Voor- en nazorg

Het is jammer dat ik een overledene niet gekend heb. Af en toe komt het voor dat mensen contact met me opnemen omdat ze weten dat het einde nadert. In dat geval schrijf ik voor het overlijden zijn of haar levensverhaal en draag het voor. Het bespreken van een eigen uitvaart, het treffen van een voorregeling behoort dus tot de mogelijkheden.

Na de afscheidsplechtigheid is het mogelijk –indien er behoefte aan is- een nazorggesprek in te plannen. Indien u dit inderdaad wenst, neem ik na neem ik na ongeveer vier weken contact met u op om hiervoor een afspraak te maken. Tijdens dit (kosteloze) nazorggesprek geef ik de aandacht die u verdient, met het accent op emotionele ondersteuning.

Wanneer ik merk dat een nabestaande ‘écht alleen’ achterblijft bied ik de kans om het isolement te doorbreken. (zie rouwbegeleiding volwassenen)