Tarieven

Ritueelbegeleiding van een afscheidsplechtigheid

  • Basistarief €395,- (incl. nazorggesprek) voor particulieren en uitvaartondernemers.
  • Kosten die buiten de basiskosten vallen, zoals bijvoorbeeld reis- en parkeerkosten, bespreek ik met u. Deze worden na uw goedkeuring in de kosten meegenomen.

Rouwbegeleiding

  • Aan het eerste telefonische kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.
  • Het bedrag wordt met u afgestemd tijdens het kennismakingsgesprek. Ik bied begeleiding en ondersteuning op maat en aan de hand daarvan doe ik u een voorstel.